מהי עברית טובה? איך נשפר את לשוננו?

518
days
17
hours
51
minutes
29
seconds
Time since Sunday, August 23, 2020 at 9:00:00 pm (Tel Aviv time)

Timer wrong? Daylight Saving Time! NOTE: Message provided by user. Create your own countdown

Add Event to Calendar